content

Administration

2020

Bytømreren A/S

IT-værktøjer styrkede væksten

Bytømreren udfører alle former for tømrer- og snedkeropgaver for private kunder og i totalentrepriser. Virksomheden er kåret som gazellevirksomhed tre år i træk, hvilket vil sige at deres omsætning tre år i træk er fordoblet inden for af de seneste fire år.

I takt med at Bytømreren voksede, ændrede virksomhedens behov for IT-værktøjer tilsvarende. Bytømreren henvendte sig derfor til Teknologisk Institut/BASIT for at få fornyet deres gamle økonomisystem. De var simpelthen vokset ud af deres regnskabssystem, og oplevede, at mange administrative arbejdsgange var blevet besværlige. Den store vækst øgede især behovet for et opgraderet rapportsystem, der kunne underbygge de mange nye sager.

Udfordring
Bytømreren ved Simon Jæger var i en lang periode inde i en god vækstfase, men med deres tidligere økonomisystem manglede de overblik over sagerne.

Bogholderiet var det faste omdrejningspunkt og en flaskehals i forhold til at betjene organisationen med relevante informationer. Og jo flere – og større – sager virksomheden fik, jo mere risikabel blev væksten.

Samtidig var der behov for, at den enkelte projektleder fik et bedre billede at entrepriserne undervejs i byggeprojekterne og fik mulighed for at godkende materialeindkøb og håndtere fakturaer elektronisk.

Løsning
Virksomheden havde brug for et solidt sagsmodul som kunne sikre de rigtige økonomiske informationer – specielt i forhold til de store entrepriser.

I det nye administrations-system er det muligt for de relevante ansvarlige at følge op på projektudvikling i entrepriserne og dermed er risikoen ved projekterne blevet reduceret væsentligt.

Virksomheden fik afklaret arbejdsprocesserne på en workshop med Teknologisk Institut og BASIT. Arbejdsprocesser blev sat i system og synliggjort i virksomheden frem mod implementeringen af nye IT-værktøjer.

Workshoppen var en et rigtig godt led i processen omkring indkøb af nye IT-værktøjer, vi fik knivskarp defineret vores medarbejderes rolle, hvilket betød, at alle funktionaliteter i det fremtidige økonomisystem kunne beskrives til potentielle IT-leverandører. Og da det nye administrationssystem blev implementeret var ingen usikre på hvad der forventes af dem eller deres rolle i implementeringen. Det hele var klarlagt på forkant", siger Simon Jæger, Direktør i Bytømreren.

BASIT hjalp Bytømreren med at fastholde fokus gennem hele implementeringsprocessen af de nye IT-værktøjer. Der blev også udnævnt nøglepersoner i virksomheden, som spillede en vigtig rolle i forhold til at afprøve og blive fortrolige med IT-redskabernes funktionalitet inden idriftsættelsen blev rullet ud i den øvrige virksomhed.

Implementeringen af administrations-systemet forløb med BASITs hjælp uden de store problemer.