content

Økonomi, Tidsregistrering

2020

Galaxe Gulve A/S tænke sig om inden IT-indkøb

For Galaxe A/S handlede det om at finde det IT de skulle bruge – hverken mere eller mindre!

Galaxe A/S var gennem en rådgivningsproces hos byggeriets rådgivere BASIT inden de købte deres nye IT-værktøj. Galaxe A/S oplevede en større tilstrømning af opgaver efter de blev eneforhandler af Thermozell, og skulle derfor bruge en økonomistyrings- og tidsregistreringsløsning, som kunne følge med udviklingen.

Som led i rådgivningen fra BASIT fik Galaxe A/S en klar beskrivelse af de krav og behov It-leverandørerne skulle leve op til. Kravbeskrivelsen dannede grundlag for de efterfølgende møder med IT-leverandørerne, som BASIT arrangerede.

" BASITs rådgivningsproces var god og struktureret, og den færdige anbefaling gav et godt sammenlignings- og beslutningsgrundlag. På baggrund af anbefalingen kunne vi vælge den løsning, der bedst passede vores forretning" -Jannik Hansen, bestyrelsesmedlem

Økonomistyringen er ved at blive kørt endelig i gang hos Galaxe A/S, mens tidsregistreringsløsningen er fuldt implementeret. Og medarbejderne har hurtigt vænnet sig til ikke længere at udfylde ugesedlerne på papir. I stedet bliver al timeforbrug nu registreret på håndværkernes smartphones.

"Vi lagde i udvælgelsen især vægt på at det nye IT-værktøj skulle være nemt for håndværkerne. Samtidig skulle vi kunne måle tidsforbruget på de enkelte sager, resultat er, at vi har fået et meget bedre overblik over sagernes udvikling", afslutter Jannik.