content

Produktion

2020

Kloak Ekspressen ApS

Lettere arbejdsrutiner med intelligent ordre- og sagsstyring

Den IT-modne kloakmester fra det midt-jyske brugte allerede i vid udstrækning IT-værktøjer i hverdagen. De tog kontakt til BASIT da de ønskede at videreudvikle og opdatere deres eksisterende IT-værktøjer, så de bedre passede til den nuværende forretning.

Hverdagen i Kloak Ekspressen ApS skulle gøres endnu mere simpel ved at minimere antallet af IT-værktøjer – og som følge heraf mindske tastearbejdet.

Udfordring
Kloak Ekspressens IT-værktøjer skulle opgraderes, så de passede til arbejdsrutinerne, og mindskede det manuelle tastearbejde.

Løsning
Kloak Ekspressen ApS fik lettet nogle af deres rutiner da de valgte og implementerede en ordre- og sagsstyringsløsning, som samler de ønskede funktioner i virksomheden

Vi ønskede at optimere vores IT-værktøjer. Der var en del småting som ikke fungerede optimalt, og nogle behov som ikke blev opfyldt. Vores daværende leverandører var faldet lidt bagud i forhold til markedet. Vi syntes derfor det var på tide, at se efter andre måder at gøre det på." Morten Johansen, Kloak Ekspressens IT-mand

\

BASIT arbejdsproces virker for alle
BASITs tilgang til at finde de rigtige IT-værktøjer er baseret på at få afdækket kravene og behovene og parre dem op mod de bedste IT-leverandører på markedet. Tilgangen virker på tværs af fag og størrelse, og også på tværs af IT-modenhed, som med Kloak Ekspressen.

- Vi har godt tilfredse med den proces vi var igennem hos BASIT, det fungerede og vi fandt en løsning, som samler de funktioner vi havde brug for"Morten Johansen, Kloak Ekspressen ApS