content

Økonomistyring, Produktionsstyring, Administration

2020

Sådan er M.N. Entreprise A/S kommet væk fra manuelle arbejdsprocesser

MNE vinkede farvel til alle de fysiske bilagsmapper, og de manuelle processor da den gamle C5 blev erstattet med en ny administrationsløsning.

I 2017 tog M.N. Entreprise A/S (MNE) en afgørende beslutning om at udskifte alle manuelle arbejdsprocesser, og dermed skifte til en mere effektiv digital arbejdsproces. Det betød, at virksomheden stod overfor at skulle købe flere IT-værktøjer. For at sikre, at man fik mest værdi for pengene, tog MNE A/S fat i BASIT.

”Vi kontaktede BASIT på baggrund af deres stærke referencer i Byggebranchen, og fordi BASIT er uvildige og udelukkende har fokus på Bygge- og Anlægsbranchen. Samtidig anbefalede Vækstkonsulent Torben Kristensen, fra Væksthus Sjælland, at vi skulle kontakte BASIT i forbindelse med et vækstforløb hos Væksthus Sjælland” siger økonomichefen Lizzi Pedersen.

På baggrund af en udarbejdet handlingsplan fra BASIT, traf MNE en beslutning om, at udskifte deres gamle C5 med en ny administrationsløsning. Den nye løsning har blandt andet sikret et bedre overblik over sagerne. Inden M.N. Entreprise fik optimeret deres IT-værktøjer, blev alle fakturer og ugesedler tastet ind manuelt af bogholderiet, og det var svært for projektledere og bogholderiet at få et overblik over økonomien på sagerne. Før de fik optimeret processerne, blev der brugt alt for mange timer på at trække materiale ud fra C5 – hvilket er blevet meget nemmere i det nye system.

”Alle vores tilbud bliver oprettet, og giver os et godt overblik over alle de afgivne tilbud. Derudover er medarbejdernes ugesedler udgået, da de selv kan registrere deres timer elektronisk. Med vores optimering og investering af det nye økonomisystem, har projektlederne fået et langt bedre overblik over økonomien på sagerne. Der skulle for eksempel rigtig meget manuelt arbejde til, for at finde ud af, hvor meget en underentreprenør havde faktureret af sit afgivne tilbud. I dag ligger denne information tilgængelig på sagerne – og kan fremfindes med få klik. Det hele er bare blevet nemmere” siger Lizzi.

”Et af vores mål og forhåbninger ved, at optimere vores økonomisystem var, at vi kunne komme af med vores bilagsmapper og at de ville blive overflødige. Det er de blevet, fordi alle bilag ligger opbevaret sikkert i økonomisystemet – og de er endda meget nemmere at genfinde nu, end da man skulle rode alle mapperne igennem”

Resultatet efter IT-implementeringen

  • Alle tilbud oprettes i systemet, så der er et overblik over afgivne tilbud
  • Alle medarbejdere registrerer deres timer elektronisk
  • Alle fakturerer modtages og indlæses elektronisk
  • De har fået overblik over sagsøkonomierne.
  • Alle sager oprettes med budget, så omkostninger til underentreprenører løbende kan følges – og der er styr og overblik på sagerne
  • Hvis en faktura ikke bliver betalt, dannes der automatisk en betalingspåmindelse til afsendelse


”Tiden er ved at være moden til at tage næste skridt i IT-rejsen”, afslutter Lizzi Pedersen.