content

Administration

2015

Næstved Gulve et år efter

1 år efter implementeringen af nyt administrationssystem

Det tager tid
Det kræver tid at høste alle fordelene ved IT-værktøjer. Dette var også tilfældet for Næstved Gulve, da de fik et nyt administrationssystem.

Det har været en hård fødsel. Bankintegrationen tog 4 måneder før den virkede ordentligt. Der var problemer i starten med medarbejdernes løn og feriepenge, men det er løst nu og leverandøren var meget lydhør overfor de udfordringer der er, og gør meget for at løse dem, fortæller Jonny Jørgensen. Men nu virker det.

Håndgribelige fordele
Jonny har altid arbejdet meget. Der har ikke været tid til noget som helst andet. De sidste par år arbejdede både ham og Iben (hans kone og tidligere kontor ansat) til lang ud på aftenen og i weekenden, uden at lave overskud i virksomheden. Med det rigtige IT-værktøj har de fået styr på deres virksomhed, overblik over økonomien og overblik over sagerne. Virksomheden giver nu overskud, og Jonny har endda haft tid til at tage et par dage til Sverige og spille golf. Og hvis der var noget, kan han bare åbne computeren og se alle oplysninger samt økonomi på sagen. Det giver en meget stor frihed.

Disse fordele har Næstved Gulve fået

- De har nedbragt deres kassekredit med kr. 500.000 efter 9 måneder. De trak før ned til 1,2 mio. hvor de i dag ligger omkring nul og nogen gange et lille plus. De betaler ca. 110.000 om året i renter, som de nu ca. får nedbragt med 40% skønner Jonny.

- De har fået skåret ned på deres omkostninger på kontoret

- De har fået overblik over virksomhedens økonomi og kan trække en balance på daglig basis

- De har fået overblik over sagsøkonomierne.

- Jonny kan med adgang til systemet alle steder se hvordan det går med sagerne og skrive fakturer mv.

- Jonny arbejder ikke til kl. 21.00 hver dag

- Virksomheden giver nu overskud.

- Jonny bruger ikke længere tid på lønbehandlingen

Næstved Gulve er lige nu 4 mand og en arbejdsmand. Johnny har en idé om at de ikke skal vækste yderligere, men bare kører videre med styr på forretningen. Der skal hele tiden kun være 2 firmabiler der er leaset, resten skal være købt ud i tilfælde af krise - så kan Jonny selv trække i arbejdstøjet og køre virksomheden med 1 mand ansat.

”Næstved gulve var ikke kommet til hvor de er i dag uden hjælp fra BASIT. BASIT hjalp os med at finde det helt rigtige IT-værktøj, hvilket vi slet ikke var dygtige nok til selv. Den IT-leverandør vi endte op med havde vi aldrig taget kontakt til hvis det ikke var for BASIT"
Administrerende direktør Jonny Jørgensen