content

Dokumentation, Administration, Dokumenthåndtering

2020

Vesti Olsen & Hansen

Vesti Olsen & Hansen har omlagt deres IT- og teleinfrastruktur. Det har medført store økonomiske besparelser og en bedre styring på sagerne.

Vesti Olsen & Hansen har været igennem en større omlægning af deres IT- og Teleinfrastruktur. Det har medført store økonomiske besparelser og bedre styring på sagerne.

"Med hjælp fra BASIT har vi hele tiden fulgt en nøje fastlagt plan. Alle IT-projekter har sine bump, men vi har hele tiden følt at der har været styr på tingene" - Direktør Christian Vesti Olsen

Vesti Olsen & Hansen fik en langt mere moderne og tidssvarende løsning til en væsentlig lavere pris.

I samme omgang blev det konstateret at opbevaringen af økonomisystemet, e-mails, office-programmer, autocad, og filer på en hosted terminalserver var både gammeldags, langsom og dyr.

Vesti Olsen & Hansen udarbejdede sammen med BASIT en plan for hvordan dette kunne udfases, og udskiftes med nye IT-værktøjer. Samarbejdet med BASIT gjorde det muligt for Vesti Olsen & Hansen at holde fokus på kunder og sager.

BASIT sørgede for at opdele projekterne i relevante faser, og udpegede ansvarlige medarbejdere som kunne sikre fremdriften i processen. Medarbejdernes tid blev udnyttet bedst muligt.

Bl.a. blev virksomhedens e-mail flyttet til en af markedets førende hostede Exchange-løsninger.

BASIT konsulent Martin Joost har været hos Vesti Olsen & Hansen i flere timer om ugen, og har på mange måder fungeret som medarbejder i virksomheden.

Martin har så trukket på BASIT baglandet i forhold til den faglige sparring, og koordinering med IT-leverandørerne.

Martin Joost kan konstatere, at Vesti Olsen & Hansen er blandt de mest professionelle virksomheder i forhold til at prioritere tiden mellem udvikling og drift.

Vesti Hansen & Olsen har fulgt alle opgaver helt til dørs og til tiden, hvilket betyder at vi har kunnet gennemføre mange IT-projekter i løbet af kort tid" - Martin Joost, BASIT

De styringsmæssige udfordringer med at dokumenter og tegninger ikke blev gemt struktureret er blevet løst med en fælles sagsportal.

Alle relevante projektledere (styret med rettigheder) kan få adgang til hinandens sager og følge op på dem.

På den nye sagsportal bliver alle sager født med en ensartet sagsstruktur. Man kan dele sagen med f.eks. formænd, underentreprenører og andre relevante samarbejdspartnere uden at de kan ændre i sagerne. De kan kun læse. Der ligger kodeord til f.eks. Byggeweb på sagsforsiden. Der bliver lagt noter fra f.eks. projektleder med mundtlige aftaler som skal huskes – både for ham selv og for andre hvis projektleder er fraværende.

Nu kan der opbygges en simpel og grov tidsplan med henblik på afleveringsterminer for f.eks. fundament, således at alle kan se planen.

Sagsstrukturen opdeles i faser i hhv. tilbudsfasen, produktionsfasen og afsluttede sager. Sagerne er påført sagsbudget så man kan søge efter projekter i forskellig størrelse.

Sagerne er ligeledes gemt på kundeniveau så man kan se kunderne. Alle sager kan ses på Tablets og på Apples smartphones.

Udfordring
Vesti Olsen & Hansens opbevaring af økonomisystem, e-mails, office-programmer, autocad, og filer på en hosted terminalserver var både gammeldags, langsom og dyr. Især havde de udfordringer med at dokumenter og tegninger blev gemt ustruktureret.

Løsning
En fælles sagsportal. På den nye sagsportal bliver alle sager født med en ensartet sagsstruktur. Man kan dele sagen med f.eks. formænd, underentreprenører og andre relevante samarbejdspartnere uden at de kan ændre i sagerne – de kan kun se og læse.