ENTREPRENØRFIRMAET VAM FÅR MAKSIMAL VÆRDI MED DERES IT-INVESTERINGER!

VAM er blandt Danmarks mest IT-modne håndværksvirksomheder og er også blevet kåret som sådan i konkurrencen ”Danmarks mest IT-modne håndværksvirksomhed” som afholdes af Mester Tidende. Dommerkomiteen består blandt andet af Mette Glavind, Direktør fra Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut, og Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, som har fremhævet VAM for deres professionelle brug af IT-værktøjer.

VAM har de sidste 10-12 år investeret i en række IT-værktøjer til at optimere arbejdsprocesserne, og derfor havde vi efterhånden fået et behov for et IT-overblik, siger Adm. Direktør Allan Hougaard. Vi har brug for at fastholde, at alle medarbejdere har adgang til de relevante IT-værktøjer med det relevante IT-udstyr. Samtidigt er det også vigtigt at sikre, at alle medarbejderne har fået en oplæring i IT-værktøjerne.

SUVERÆNT IT-OVERBLIK

Med over 150 medarbejdere fordelt på en lang række arbejdsfunktioner, og med en naturlig udskiftning af medarbejdere, medarbejdere som skifter job internt, medarbejdere som arbejder i forskellige roller i de forskellige sager, kan være svært at bevare overblikket. Er der indkøbt det rigtige antal licenser hos IT-leverandørerne, og om medarbejderne rent faktisk har fået adgang og er uddannet – det overblik har vi fået med IT-overblik, siger Allan Hougaard som også frem- hæver mulighederne for at fastholde overblik over IT-udstyr som telefoner, PCer og Tablets.

Regnskabschef Steen Scherfeldt har til dagligt ansvaret for IT-overblikket, og han fremhæver mulighederne for at holde IT-overblikket ved lige. Det er enkelte at tilføje nye medarbejdere, nye licenser og nyt IT-udstyr. Tidligere havde vi mange regneark, der skulle opdateres, og de var ærligt talt fyldt med fejl. IT-udstyr var markeret forkert, udleveret flere gange og medarbejdere som rent faktisk var stoppet, stod også i de forskellige ark. I IT-overblikket kan jeg styre at jeg får taget alt IT-udstyr retur og jeg har også styr på licenserne, siger Steen Scherfeldt.

IT-POLITIKKEN SÆTTER RAMMERNE

Både Allan og Steen fremhæver den stramme IT-politik som følger med IT-overblikket. Alle vores IT-værktøjer er blevet trimmet i forhold til arbejdsfunktioner som skal have adgang. Det har tvunget os til at overveje mange aspekter af vores IT-implementeringer, som er blevet markant skarpere. Vi bliver holdt til ilden af BASIT, som på en positiv og konstruktiv måde udfordrer vores beslutninger om IT-værktøjerne.

På statusmøder deltager de relevante medarbejdere, f.eks. udviklingschef, områdechef, arbejdsmiljø- og kvalitetschef, som alle kan komme med deres input til vores IT-politik. På den måde bliver den forankret i virksomheden. Det gode ved IT-politikken såvel som IT-overblikket er, at de er dynamiske og kan ændres. Følgevirkningerne viser sig hurtigt, og det er kan bruges som beslutningsgrundlag.

Værdien af vores IT-investeringer er blevet synliggjort, vi har lavet om på processer, tilpasset licensantal siger Steen Scherfeldt, som ser frem til næste skridt, hvor alle arbejdssteder i VAM skal kortlægges i IT-overblik. Det betyder over- blik over IT-udstyr på alle byggepladser, hjemme på hovedkontoret, på vores lokale kontorer mv. Med IT-overblikket følger også et budgetoverblik, som vi også er ved at få helt på plads, og vi opnår ganske enkelt et IT-overblik på et helt andet niveau end tidligere afslutter Allan Hougaard.